Privacy

Persoonsgegevens
The Big Moose verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type
• Bankrekeningnummer (bij betalingen)
The Big Moose verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen,
• Het afhandelen van jouw betaling Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om goederen en diensten bij je af te leveren
• The Big Moose verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Deze gegevens worden verzamelt en informatie die u zelf verstrekt tijdens ons contact worden bewaard.
• Postpakketjes: Als u een bestelling bij ons plaatst of een aanvraag bij ons doet, is het onze taak om uw pakket of post bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van post.nl voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met post.nl delen. Post.nl gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat post.nl onderaannemers inschakelt, stelt post.nl uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Bewaarduur van uw gegevens
Uw gegevens worden bewaard tot u mij verzoekt deze te verwijderen of tot ik mijn bedrijf beëindig.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van mijn website worden cookies gebruikt door een aantal diensten en plugins.

Social media
We willen het u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. De verschillende social media kanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. De meeste social media kanalen zullen zich houden aan de Safe Harbor principes. Ik verwerk zelf geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies.

Beveiliging van de door mij vastgelegde persoonsgegevens
Uw gegevens worden op goed beveiligde computer bewaard, waarbij ik alle beveiligingsmogelijkheden gebruik.. Recht op inzage, correctie en verwijdering U heeft het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen via thebigmoose2015@outlook.com

Recht op intrekking van verleende toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde registratie van persoonlijke gegevens in te trekken, voor zover dit niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie). Recht om een klacht in te dienen U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vriendelijke groet, Monique Dalhuisen
The Big Moose Schoorl